Er is veel onderzoek gedaan naar diabetes en de effecten die het heeft op het lichaam. Naast de ogen en de nieren is er bij diabetes patiënten ook veel aandacht voor de voeten. Dit komt omdat mensen die leiden aan diabetes, een veel grotere kans hebben op het krijgen van voetcomplicaties. Die complicaties kunnen zeer ernstig zijn. Daarom is voorkomen beter dan genezen!                                   Diabetes patiënten worden door de praktijkondersteuner regelmatig onderzocht. Wanneer een patiënt bij dit onderzoek op één van de voet-testen slecht(er) scoort, wordt er door de praktijkondersteuner verwezen naar de podotherapeut, door middel van een digitale verwijzing (dit is een verwijzing per computer). U dient zelf een afspraak te maken bij de podotherapeut!                                                                                                Wanneer u op de praktijk komt, vragen wij eenmalig naar uw algemene gegevens (naam, adres, bsn-nummer, huisarts, medicijngebruik, bijzonderheden etc). Hierna volgt er een screening; een specifiek voetonderzoek. Er worden verschillende testen gedaan om te bepalen welk risicoprofiel er bij uw voeten past. Normaal gesproken is dit een jaarlijkse controle, waarbij wordt bekeken of de gezondheid van de voeten hetzelfde blijft of achteruit gaat. Wanneer er sprake is van enig risico voor de voeten (vanaf zorgprofiel 2), komt u in aanmerking voor een verwijzing naar de medisch pedicure door de podotherapeut. Behandelingen bij de medisch pedicure worden dan een aantal keer per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er sprake is van een sterk vergrote druk onder de voeten of bij de tenen, kan het ook nodig zijn dat er hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld steunzolen) voor u worden gemaakt. Dit alles om het risico op complicaties zoveel mogelijk te verminderen. Preventie is van groot belang bij de diabetische voet!